Spring naar inhoud

Misschien moet ik het in deze blog wel laten bij de titel. Daar zit alles in. Vooroordelen, emotie, het zal negatieve/ postieve/heftige/schouder-ophalende reacties geven. En persoonlijk vind ik het een moeilijk onderwerp.

Ik ben een fervent gebruiker van programma's. Als je me heel diep in mijn hart kijkt ben ik old school Mac fan. Wat kon je in 1990 !! al goed werken met RagTime, Filemaker. Wat wat het toch fijn dat je AppleTalk en PostScript printers had. Wat had je diepe zakken nodig om het te krijgen, wat bleef het allemaal makkelijk draaien.

Dus ik vind een wiki net zo goed als een sharepoint oplossing. Heeft allebei zijn nukken, allebei zijn sterke en zwakke kanten. Maar één ding is zeker, het is beter dan een P,N of Q-schijf. Waarom ? Omdat je zelf kan bepalen hoe het te gebruiken, met wie het te delen. Omdat er geen extra formulieren, aanvraag processen en beheerwerk nodig is voor een nieuwe site. Self Service.

Ik ben dus wel tegen en Sharepoint en Wiki. En ik ben helemaal tegen het nog steeds uitgeven van nieuwe Webdossiers. Hoewel die Webdossiers het goedkoopste meest bedrijfszekere, makkelijkste te super sizen alternatief zijn. Zou je een Webdossier via CDC Direct kunnen bestellen zoals een vergaderzaal dan zou ik geen inhoudelijke argumenten meer hebben om er tegen te zijn.

Hoe zit het met de standaard? WebDev is een extentie op fat32/ntfs, minimaal een industrie standaard, misschien wel zelfs een Open Standaard. Het kost niks als je file shares gebruikt (Doen we!) Het is bedrijfszeker als je DFS gebruikt (Doen we ook !).

Waarom ben ik er dan tegen ? Het is zeker niet sexy ! Het hikt om precies 18:00 uur omdat er dan een House Keeping script afgaat ! Dat is toch niet voldoende om te zeggen "Ik ben ertegen"

Ik kijk met verbazing naar de felheid van de argumentatie. Naar al die mensen die alleen die argumenten gebruiken voor hun waarheid. Naar mensen die hetzelfde zeggen maar in hun eigen woorden en dat niet meer kunnen horen.

Vanuit mijn rol als Product Manager Integratie zal ik me in 2011 in deze strijd mengen. Terugkijkend in de geschiedenis blijkt dat mening boodschapper met of zonder goede boodschap er slecht vanaf komt. Wat zal mijn lot zijn?

--- ES ---

Taakstelling, rationalisatie, complexiteit reductie.

Mooie woorden maar bedoelen we niet bezuinigen, saneren, minder bureaucratisch? Bezuinigen kan je op 2 manieren bekijken:

 1. De klant heeft minder budget, je inkomsten dalen. Of de prijs per stuk gaat naar beneden of het aantal stuks daalt. Als leverancier zal je aan de portfolio en kostenkant moeten 'meebewegen'. 
 2. Het budget blijft gelijk maar de uitvoerder, IVENT in mijn geval, heeft een taakstelling gekregen. We moeten bezuinigen maar de portfolio en aantallen moeten in stand gehouden worden.

Bezuinigen kent ook een tijd dimensie. Eenmalig (binnen een boekjaar) en structureel (meerjarig, permanent).

 1. Eenmalige bezuinigen kan je doen door tijdelijk iets niet te doen of te vertragen. Je zet je internetverbinding op je mobiele telefoon dicht en bespaart op de maandelijkse kosten. 
 2. Meerjarig zou in dit voorbeeld betekenen dat je je digitale film abonnement opzegt.

Het type maatregel is verschillend. Bij de tweede soort zit er echt iets in van 'minder'. Ik zie echter ook een positieve kant. Bij bezuinigingen van meer dan een procent of 5 levert de kaasschaaf (=? optimalisatie) niet voldoende op. En hier zie je de creatieve ideeën ontstaan. In mijn voorbeeld ken ik een appartementen complex die via hun eigenaren vereniging een internetabonnement namen en die met 8 huishoudens deelde.

Op dit moment zie ik dezelfde tendens intern IVENT ontstaan:

 1. Een persoonsgebonden PC budget versus de 'departementale' werkplek;
 2. Het doorvoeren van een minimale, maximale variant in functionaliteit versus de 'one size fits all' benadering;
 3. Kan een commerciële internetverbinding als alternatief van een Nafin uitloper;
 4. We kunnen 20 - 30 % vereenvoudigen in de directe aansturing, in de procesbewaking, in het functionele beheer, in de overhead als we ......
 5. Waarom zetten we 'niet factuurabele' mensen niet in op betaalde opdrachten. En kan dat ook niet bij collega departementen;
 6. Waarom gaan we, nu blijkt dat we goed zijn in logistieke en ondersteunende IV taken, die niet voor collega departementen aanbieden.

Het bruist van de ideeën, soms gedurfd soms voor de hand liggend. Van simpele schoonheid tot bestuurlijk ingewikkeld. En dat levert niet alleen energie op maar ook nog eens een echte bijdrage.

-- Eddie Smit --

In het nieuws bij Getronics maar ook bij IVENT, in ieder geval binnen het oude DTO gedeelte, is de bedrijfsauto volop onderwerp van frustratie. Bij IVENT bestaat de lease auto niet, een enkele uitzondering daargelaten, maar wel de bedrijfsauto. Voornaamste verschil, je mag er absoluut niet privé mee rijden. Bedrijfsauto's komen uit een grote pool van Defensie auto's die ook als pool, dienstreis auto geboekt kunnen worden. De bedrijfsauto wordt alleen 'permanent' toegewezen en met een 'stallingsontheffing' mag je hem ook voor het woon-werkverkeer gebruiken.

Voor een permanente toewijzing van een bedrijfsauto gelden regels zoals een minimum aantal dienst kilometers maar volgens mij ook nog een aantal andere kenmerken zoals de aanduiding ambulant in de functie enzovoort. En je begrijpt het al, de regels zijn niet altijd even strak toegepast en de bedrijfsauto is soms een secundaire arbeidsvoorwaarde geworden.
En ook bij IVENT zijn de teugels aangehaald en wordt er getoetst op de kilometer norm. Niks aan de hand zou je zeggen, regels zijn er ook om opgevolgd te worden. Op het moment dat je echter in de discussie de begrippen woonplaats/standplaats en de reorganisatie IVENT meeneemt begint het moeilijker te worden. Het aantal werknemers wonend in de regio Maasland, Den Helder, zuidelijk van Soesterberg enz. die werken voor 'centrale' afdelingen in Gouda en Utrecht (standplaats) neemt fors toe. En in de kilometer norm wordt niet het woon-werkverkeer meegerekend. Dat geeft soms extreme situaties. Wonend in Noord Holland met standplaats Gouda en 2 keer per week naar Maasland moeten levert nauwelijks dienstkilometers op (Gouda - Maasland). En wie rijdt er nu eerst privé naar Gouda om met een poolauto naar Maasland te gaan. Ook niemand. Moeilijk hoor.....
Mijn persoonlijke onvrede zit hem meer in de communicatie. Binnen IVENT bestaan 2 divisies waarbij er binnen de ene divisie de communicatie persoonlijk was en in de andere divisie helemaal niet. Ook mensen die alsnog bezwaar maken, krijgen in de ene divisie wel antwoord en in de andere niet. Los van nut, noodzaak, regels en financiële gevolgen vind ik dit niet getuigen van overtuigend leiderschap. En zonder goed voorbeeldgedrag en gewone communicatie krijgt een op zich normale actie een hele wrange smaak op de werkvloer.
--- / ---

En daar ging weer een heel jaar. Je knippert 300 keer met je ogen en het is gebeurd. Snel hoor. En dat terwijl het maar een heel gewoon jaar was. Ik weet het, het is crisis en lang niet iedereen heeft een “gewoon” jaar. Als de condities om je heen verslechteren, wordt dan je eigen ervaring mooier ….?

Zakelijk gezien ben ik wel uitgegroeid in mijn huidige job. Binnen een overheidsonderdeel met een redelijke bezuinigingsopdracht is het moeilijk opereren als 'accountmanager'. Zeker omdat veel financiële en sturende mensen binnen een ministerie eigenlijk alleen het kas-verplichtingen stelsel kennen en dan de enige echte kosten optimalisatie het bezuinigen op het aantal FTE's is. IVENT is echter een agentschap en zeker bij opdrachten die betaald worden met niet-defensie geld ligt dit veeeel complexer. Te zeer voor deze blog. ;-)))

Nu is IVENT als bedrijf niet af, zeker niet. Er zijn voldoende uitdagingen. Daarnaast heb ik het eerder in dit blog over de algemene tendens van procedureel/niet efficiënt gehad. Gecombineerd levert dat iemand die resultaat/doelgericht is. En dat staat haaks op een grote organisatie, een ambtenaren club en een IT beheerpartij.

En dus verhuis ik intern IVENT naar de unit Product Management, die "produkt eigenaar" is van alles wat IVENT maakt. Opgebouwd uit meerdere produktzuilen stond daar nog steeds de vacature voor de integratie manager open. Wat ik ga doen? Hetzelfde als altijd; bemiddelen en opjagen, bedreigen en beminnen, beter en minder. Allemaal ter eer en meerdere glorie voor betere producten en diensten.

Wat wel bijzonder is, is dat dit een baan is die intern gericht is. Ga ik de klant missen? Beslist. Ga ik dat ergens oplossen om met name het klantgevoel te behouden en intern te her-introduceren. Beslist. Een nieuw jaar en na twee weekjes vakantie veel zin.

Eddie.

2009 = IND

Dat kan wel gezegd worden. Eigenlijk kan je zeggen dat zowel 2008 als ook 2009 een IND jaar waren. IVENT levert aan de IND veel ICT met als hoogtepunten

 • het blijven draaien van INDIS, de oude kernapplicatie,
 • een gehele nieuwe omgeving voor INDiGO, de nieuwe kern applicatie,
 • en nieuwe kantoor automatisering, middels het VDI concept.

Deze twee laatsten zijn nieuw en beleefden beiden in december 2009 hun "live gaan". Zonder uit te weiden over de details kan ik zeggen dat VDI een goede werkende oplossing is maar beslist voor uitdagingen gezorgd heeft. Het team wat dit gerealiseerd heeft is binnen IVENT beslist het neusje van de zalm op het gebied van KA. Hulde
En ook van INDiGO krijg ik een warme glimlach op het gezicht. Afgelopen maand won deze toepassing nog de IT architectuurprijs in Nederland. Ik zal hier bekennen dat een geavanceerde oplossing als deze een ware uitdaging voor de harde IT-ers zijn. De oplossing werd nog eens zo complex door een 3-laags beveiligingsconcept en volledig ge-loadbalanced active-active oplossing.
Voor diegene die dit lezen zonder blik van de technische complexiteit, prima, IT hoort een middel te zijn. Als wij de complexiteit kunnen afschermen dan is het goed. Voor diegene die wel de complexiteit herkennen goed nieuws. Wij gaan hier beslist nog een aantal zaken over publiceren, business wise (waarom wel/niet) maar zeker ook technisch.
2010 = meer Vreemdelingenketen?
Dat is toch mijn grootste wens. In de vreemdelingenketen moet het mogelijk om meer synergie te bereiken tussen de IND, DTV, KMAR en de BVV. Ik heb dat 3,5 jaar geleden bij mijn aantreden als relatiemanager bij DTO, IVENT gezegd. Het resultaat is dat IVENT wel aan 3 van de 4 partijen diensten levert maar ik vind toch de synergie te klein. Zelfs als je uitgaat van vrij operationele doelstellingen zoals samenwerking in het IT domein.
We doen nog steeds veel dingen per organisatie, operationeel samenwerken betekent toch dat je elkaar bestuurlijk moet kunnen vinden, herkennen en erkennen.
2010 Persoonlijk
Ik verander binnen IVENT van baan en wordt per 1 januari Product Manager. In complexiteit niet minder dan mijn vorige baan. Ach, een ieder die mij kent weet dat ik graag een bijna-onmogelijke klus wil. Dat brengt het 'beste' in mij boven.....

Europese aanbestedingen zijn ooit bedacht om eerlijke concurrentie tussen verschillende aanbieders uit alle Europese landen mogelijk te maken. Met mijn hoofd in mijn handen bedenk ik me hoe dit lovende streven verworden is tot de huidige praktijk.

Enerzijds mopperen de grote IT partijen (in mijn optiek terecht) dat de meest gebruikte ARVODI-voorwaarden ongeschikt zijn voor complexe IT leveringen. Daarnaast vind ik nog steeds dat de manier van aanbesteden de kleine aanbieders nadelig beïnvloed. Al gauw leiden vele criteria in de RFI fase tot een selectie van "hoe groter hoe beter".

Een willekeurig voorbeeld; voor een inhuurmantel wordt om vele soorten van IT expertise gevraagd, van verandermanagers tot aan virtualisatie specialisten. De opzet van de aanbesteding leidt tot discriminatie van gespecialiseerde spelers. De uiteindelijke winnaars hebben vaak moeite om specifieke specialismen te leveren. Het allernatief met veel percelen en veel leveranciers vinden de aanvragers weer niet fijn. Ik kijk met bewondering naar het initiatief van UWV. Als overheidspartij gebonden aan alle regels en hiermee toch een flexibele invulling voor inhuur.

Ook andersom zijn er nog al wat beperkingen. Alle grote IT beheerpartijen standaardiseren en maken productkeuzes. Opnieuw een voorbeeld, als je twee tot drie jaar geleden begonnen bent met virtualisatie is de kans groot dat je een VMWare oplossing hebt staan. Vanuit beheeroptiek maakt de hypervisor je misschien niks uit maar wil je niet meer dan één beheersilo qua tooling. En je ziet dat er tussen beheeroplossingen en merken er vaak een 1-op-1 oplossing is. Je keuze voor andere producten wordt ernstig beperkt.

Zelfs als je in de gelukkige omstandigheid bent dat er een generieke beheeroplossing is dan is ook die weer van één leverancier. Je hebt op dat moment een specifieke product beheeroplossing ingeleverd voor een specifieke 'generieke' beheeroplossing.

De Clinger-Cohen Act wordt door de Algemene RekenKamer als te Amerikaans afgedaan waardoor een dergelijke aanpak niet in Nederland is te implementeren. Mijn stelling is dat je het achterliggende gedachtegoed moet omarmen ook al is één “Rijks IT-bouwmeester” niet wenselijk.

Ik heb mijn op- en aanmerkingen nog eens nagelopen en een eerder artikel aangepast. Zie ook http://www.smit-sulbaran.nl/downloads/Smit-Sulbaran-NewsLetter-Q4_2008.pdf