Spring naar inhoud

2009 = IND

Dat kan wel gezegd worden. Eigenlijk kan je zeggen dat zowel 2008 als ook 2009 een IND jaar waren. IVENT levert aan de IND veel ICT met als hoogtepunten

  • het blijven draaien van INDIS, de oude kernapplicatie,
  • een gehele nieuwe omgeving voor INDiGO, de nieuwe kern applicatie,
  • en nieuwe kantoor automatisering, middels het VDI concept.

Deze twee laatsten zijn nieuw en beleefden beiden in december 2009 hun "live gaan". Zonder uit te weiden over de details kan ik zeggen dat VDI een goede werkende oplossing is maar beslist voor uitdagingen gezorgd heeft. Het team wat dit gerealiseerd heeft is binnen IVENT beslist het neusje van de zalm op het gebied van KA. Hulde
En ook van INDiGO krijg ik een warme glimlach op het gezicht. Afgelopen maand won deze toepassing nog de IT architectuurprijs in Nederland. Ik zal hier bekennen dat een geavanceerde oplossing als deze een ware uitdaging voor de harde IT-ers zijn. De oplossing werd nog eens zo complex door een 3-laags beveiligingsconcept en volledig ge-loadbalanced active-active oplossing.
Voor diegene die dit lezen zonder blik van de technische complexiteit, prima, IT hoort een middel te zijn. Als wij de complexiteit kunnen afschermen dan is het goed. Voor diegene die wel de complexiteit herkennen goed nieuws. Wij gaan hier beslist nog een aantal zaken over publiceren, business wise (waarom wel/niet) maar zeker ook technisch.
2010 = meer Vreemdelingenketen?
Dat is toch mijn grootste wens. In de vreemdelingenketen moet het mogelijk om meer synergie te bereiken tussen de IND, DTV, KMAR en de BVV. Ik heb dat 3,5 jaar geleden bij mijn aantreden als relatiemanager bij DTO, IVENT gezegd. Het resultaat is dat IVENT wel aan 3 van de 4 partijen diensten levert maar ik vind toch de synergie te klein. Zelfs als je uitgaat van vrij operationele doelstellingen zoals samenwerking in het IT domein.
We doen nog steeds veel dingen per organisatie, operationeel samenwerken betekent toch dat je elkaar bestuurlijk moet kunnen vinden, herkennen en erkennen.
2010 Persoonlijk
Ik verander binnen IVENT van baan en wordt per 1 januari Product Manager. In complexiteit niet minder dan mijn vorige baan. Ach, een ieder die mij kent weet dat ik graag een bijna-onmogelijke klus wil. Dat brengt het 'beste' in mij boven.....

Als accountmanager DTO voor de Justitie klanten heb ik de laatste 1,5 jaar hard gewerkt aan de klantengroep die wij intern de Vreemdelingenketen noemen. De Immigratie en Naturalisate Dienst wordt als zodanig vaak herkent maar ook de Dienst Terugkeer en Vertrek, de Koninklijke Marechaussee en de Stafdirectie Coördinatie Vreemdelingenketen behoren tot dit domein.

Mijn visie is dat vanuit de IT er door DTO meerwaarde te leveren is.

De komende maand is zondermeer spannend te noemen. De IND zit midden in het gunningstraject voor een geheel vernieuwde IV architectuur. DTO is hier ook grootschalig bij betrokken. Simpelweg kan je zeggen dat het geselecteerde consortium de gehele applicatie kant moet leveren en DTO alles wat met IT infrastructuur, beheer en exploitatie te maken heeft. De komende weken zullen de eerste afstemmingen plaatsen vinden tussen DTO, IND en het consortium.

Voor mij persoonlijk zijn dit de volgende concrete stappen in een proces wat al anderhalfjaar loopt. Ik ben een tevreden mens en dat mag ook weleens gezegd worden in relatie tot je werk ;-))