Spring naar inhoud

Sinds 2 mei ben ik op uitleenbasis betrokken bij I-Interim Rijk. Wat is I-Interim Rijk en welke kant gaan we op? Ik lees en hoor 2 meningen die ik ter wille van de discussie wat zwart-wit neer zet:

  1. Detachering, een pool van mensen die op tijdelijke basis gedetacheerd bij andere Rijksonderdelen dan waar ze in dienst zijn (IF-regeling).
  2. Deskundigen die het Rijk c.q. de Rijks-CIO moeten helpen de  IV portfolio te verbeteren en de ICT programma’s succesvoller te laten zijn.

Er is niks mis met detachering, erger nog het economisch voordeel is zo groot voor de collega’s als opdrachtgevers dat misschien de tweede doelstelling wat ondergeschikt lijkt te raken. En die tweede doelstelling is natuurlijk waar ik enthousiast van raak. Deskundigen die helpen de zaak te verbeteren. Dat roept bij mij al gauw een beeld op met heel veel gevoelens, randvoorwaarden, uitdagingen, niet alleen uitvoerder zijn maar ook kunnen ‘bij-‘sturen, en andere instelling en het positief beïnvloeden van veel organisaties en mensen, enzovoort enzovoort. Ik overdenk dit eigenlijk al sinds ik als programmamanager aan Justitie en Veiligheid ben uitgeleend. Als ik onderdeel ben van een “Rijksdeskundige die  …. succesvol …. “ waarom zou ik dat wel zijn en mijn collega programma / project managers uit de commerciële markt mogelijk niet. Vakinhoudelijk ben ik niet anders, niet beter dan vele goede collega’s. En daarom is het voor mij maar hopelijk ook voor jullie allen interessant dit uit te pluizen. Als ik me beperkt tot één van de vele aspecten die dit beïnvloeden, dan zou mijn eerste stap zijn:
“wat maakt IV programma’s / ICT projecten succesvol”
En daar daag ik jullie uit om mee te onderzoeken en in deze discussie verwijzingen te publiceren naar case studies en ander onderzoek. Ik zou op basis van dit naspeuren willen bouwen aan praktische later misschien fundamentele kennis hoe de  IV portfolio te verbeteren en de ICT programma’s succesvoller te laten zijn. --- ES ---