Spring naar inhoud

Windows tijd synchroniseren, NTP

De tijd via NTP synchroniseren

Je hebt de juiste tijd nodig voor het werken met computers. Je mail, backup's, parental control software, scripts e.d. werken niet goed of helemaal niet als je niet de tijd niet synchroon loopt.  Tijd zit in een klokje in de PC en die loopt op een apart batterijtje. En als je maar regelmatig werkt, verbonden bent met het internet, gaat alles goed door de tijd synchronisatie.

Hoe zwakker de batterij, hoe langer de pc of vooral tablet zonder stroom, hoe meer problemen. Een Windows-systeem synchroniseert, historisch gegroeid, gemiddeld 1 keer in de week. Wat het echter foutgevoelig maakt is dat Windows weigert de systeemtijd aan te passen bij een grote afwijking.

Windows Time - NTP

W32Time is de windows services voor NTP
Het proces binnen Windows om W32Time op automatisch te zetten

Om de juiste tijd te krijgen en houden (synchroniseren) moet je vier dingen doen:

 1. Zet op je pc de service 'Windows Time' (W32Time) op 'Automatisch',
 2. Pas het maximale verschil aan, vele jaren omdat 1990 een default beginwaarde is,
 3. Gebruik een drietal (lokale, kwalitatief goede) NTP servers, leve de universiteiten
 4. Synchroniseer een paar keer per dag, 4 uur

En dat maakt het lastig, er is namelijk voor die laatste punten geen GUI en dus moet het met een command-line, ja wel een batch file om de tijd te synchoniseren:

 • net stop w32time
 • reg add HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \W32Time\Config /v MaxPosPhaseCorrection /t REG_DWORD /d Oxffffffff /f
 • reg add HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \W32Time\Config /v MaxNegPhaseCorrection /t REG_DWORD /d Oxffffffff /f
 • reg add HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \W32Time\TimeProviders\NtpClient /v SpedalPollInterval /t REG_DWORD /d 104400 /f
 • net start w32time
 • w32tm /config /update /manualpeerlist:"chime1.surfnet.nl,0x9  ntp0.cs.uu.nl,0x9 ntp1,nl.net,0x9 "/syncfromflags:MANUAL
 • w32tm /resync /nowait

Stop de regels (elke bullit is een hele regel zonder enters) in een tekstbestand en voer die uit met Administrator rechten. Of download het bestand WTS-Tijd-synchroniseren.bat

LAN - Router - NAS - Tijd Synchronisatie servers

Veel consumenten routers of NAS'sen kunnen als NTP server optreden. Zoek even in de opties, extra e.d. naar het juiste instellingen scherm of google je producttype en NTP server. Ik ben er niet zo'n voorstander van omdat je op dat apparaat een server, services  actief maakt die vervolgens je eigen apparaten bedient. Dat levert de volgende zwakheden op:

 1. Je eigen NAS, Router, LAN is nu single-point-failure
 2. De kwaliteit van een NTP server implementatie in een Router, NAS is moeilijk te controleren,
 3. Niet altijd zijn alle protocollen tussen client en NAS, Router aanwezig of er zijn weinig GUI instelmogelijkheden,
 4. Functioneel win je er niks mee, technisch wordt de oplossing complexer

Gebruik je hem toch kijk dan of je als instelling ergens de adressen van de NTP servers kan invoeren, De standaard waarde kan je aanpassen. Voor 3 adressen in of verwijs naar een pool adres, gebruik Nederland als subgroep, dat is altijd goed:        nl.pool.ntp.org